Mijn Standpunt

Colofon:

Opzet van de website:

Deze website heeft als doelstelling het verspreiden en aanbieden van een mening. Politiek, levenslustig, merkwaardig, gedragsgestoord, vrolijk, levensbeschouwelijk ... maar vooral, een krachtig standpunt!

© Copyright

Kopiëren, verder verspreiden of anderszins gebruik maken van de inhoud in elektronische of andere media, privé en/of zakelijk, is alleen met uitdrukkelijke toestemming van de auteur toegestaan. Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden! Meer over het copyright ... »

Links naar pagina's van derden (Hyperlinks):

Mijnstandpunt.nl gebruikt elke denkbare zorgvuldigheid in het plaatsen van de inhoud op haar pagina's. De informatie op deze internet-pagina en daaraan gekoppelde pagina's wordt U aangeboden. De informatie wordt geleverd "zoals ze is". In geen enkel geval zal Mijnstandpunt.nl aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie op deze pagina.

Hoewel de informatie met grote zorg verzameld werd, is de correcte werking ervan op geen enkele wijze gegarandeerd.

Mijnstandpunt.nl gebruikt elke denkbare zorgvuldigheid in het plaatsen van links naar derden, neemt hiervoor en met name voor de inhoud daarvan, echter uitdrukkelijk geen verantwoording. Worden links geactiveerd en daarmee de site verlaten, gebeurt dat op eigen risico.

Webdesign en vervaardiging:

Techniek en realisatie: Vision2form Webdesign & SEO

Gebruikte techniek:

Valide HTML 4.01 en CSS2, semantisch gebruik van de elementen en een layout zonder tabellen. De structuur is opgezet om bij zoveel mogelijk resoluties een goed beeld te verkrijgen, het is tot op zekere hoogte "liquid design". Hierdoor blijft de inhoud bereikbaar, ook bij smallere weergave.

Fotografie header:

Photocase.de

Fotograaf: Rick Reimers aka. Barabbas1959